Klachtenformulier

Heeft u een klacht? Stuur dan een e-mail naar klachten@testsnelcovid.nl en begin het onderwerp met Klacht.