Klachtenformulier Test Snel Covid

Heeft u een klacht over Test Snel Covid Amstelland of over een aan haar verbonden filiaal en wenst u deze klacht schriftelijk kenbaar te maken? Gebruikt u dan dit klachtenformulier.

  • Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u om uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven. Wat is de aard en omvang van het probleem? Wat en/of wie betreft het? Heeft het zich meerdere keren voorgedaan? Op welke locatie heeft het probleem zich voorgedaan?
  • Indien relevant: Als u een idee heeft over de gewenste oplossing van het probleem, wat zou dat dan zijn?
  • Heeft u al telefonisch of email contact gehad? Zoja, met wie en wat is daar uit gekomen?